Meer inburgeringscontracten in Vlaanderen: Dit is de top 10 volgens nationaliteit

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Het aantal afgesloten inburgeringscontracten in Vlaanderen stijgt. Dat blijkt uit de cijfers voor 2019, opgevraagd door Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese bij bevoegd minister Bart Somers. De meeste inburgeraars zijn Marokkanen, gevolgd door Afghanen.

In Vlaanderen tekenen inburgeraars die een inburgeringstraject starten een inburgeringscontract. Dat contract legt de rechten en plichten van de inburgeraar vast. Een aantal inburgeraars zijn wegens hun statuut verplicht in een traject te stappen. 'Rechthebbenden' zijn niet verplicht in te stappen, maar hebben wel dat recht. Stappen ze in en ondertekenen ze een contract, dan wordt van hen wel verwacht dat ze dit succesvol afronden.

"Het aantal afgesloten inburgeringscontracten stijgt. Dat is een goeie zaak. Het zou nog beter zijn dat we naast de verplichte inburgeraars ook maximaal de zogenaamde 'rechthebbende' inburgeraars bereiken", aldus Maaike De Vreese (N-VA). 

De top 10 van inburgeraars gerangschikt naar nationaliteit: Marokkanen (2.668), Afghanen (1.276), Roemenen (1.243), Turken (1.069), Syriërs (1.065), Palestijnen (974), Bulgaren (845), Indiërs (678), Polen (647) en Irakezen (596).