De grote kinderenquête over corona: “Ik zou de stoute baas Trump ontslaan uit Amerieka”

door: BVDO
In de tiende golf van de coronastudie van de Universiteit van Antwerpen werden voor het eerst ook kinderen bevraagd.

De onderzoekers deden vorige week een oproep speciaal voor kinderen. 4.600 kinderen tussen 6 en 12 jaar reageerden op de enquête. "Kinderen staan al enkele dagen centraal in de berichtgeving over de coronacrisis", zegt professor Pierre Van Damme. "Kinderen hopen dat de Veiligheidsraad in de verdere aanpassing van de maatregelen sterk met hen rekening zal houden. Nu de epidemie onder controle aan het geraken is en er reeds een aantal versoepelingen werden doorgevoerd, weerklinkt de vraag om meer aandacht te schenken aan het jonge volkje steeds luider."

Wat vinden kinderen leuk aan de lockdown en wat niet?

Langer in bed blijven liggen (tot 40% bij de 12-jarigen) en 's avonds later mogen opblijven (tot 45% bij de 11-jarigen) zijn voor veel kinderen de leukste aspecten aan de lockdown. In de hele leeftijdsgroep vindt meer dan 1 op 3 het ook fijn dat ze zich 's morgens minder moeten haasten. De jongste kinderen vinden het ook fijn meer tijd te kunnen doorbrengen met de ouders (35% bij de 6-jarigen). 7% geeft aan niets leuks te vinden aan deze periode.

Eén absolute uitschieter bij de vraag wat niet leuk is aan de lockdown: niet kunnen spelen met vriend(inn)en. Dat gemis is groter bij kinderen die een tuin (82%) of een terras (76%) hebben, dan bij kinderen zonder tuin en terras (66%). "Gegevens over kinderen die geen toegang hebben tot een terras of tuin, zijn beperkt. Maar we zien dat het aspect 'ruimte' een duidelijk effect heeft", stelt prof. Thomas Neyens van UHasselt en KU Leuven. "Zij geven vaker aan zich niet gelukkig te voelen, ze rapporteren vaker ruzie en financiële problemen binnen het gezin, en zo meer. Het is moeilijk om deze kinderen te bereiken via hun ouders. We roepen daarom scholen op om de enquête in de klas in te vullen."

Op het einde van de enquête mochten kinderen zelf ook een berichtje nalaten. Eentje sprong eruit, ondanks de schrijffouten: "Ik zou de stoute baas Trump ontslaan uit Amerieka en krijm geven op school voor de handen die blaasjes krijgen en rood worden. Ik wil iedereen willen helpen. En de dieren niet bang maken. En medikamentjes maken."