Geert Hoste geraakt door ontmoeting met prins Laurent: “Toen hij dat vertelde, besloot ik geen grappen meer over hem te maken”

door: Redactie
Afbeelding bron: Photonews
Grappen over de politiek en de koninklijke familie waren het handelsmerk van cabaretier Geert Hoste. Maar na een ontmoeting met prins Laurent, besloot Hoste geen grappen meer over hem te maken.

Prins Laurent was een dankbaar mikpunt. Tot ik hem leerde kennen”, vertelt Geert Hoste in Dag Allemaal. “H? belde me op: ‘Ik wil u ontmoeten.’” Geert en prins Laurent spraken af in een hotel aan de Avenue Louise. Ze trokken naar een vergaderkamertje.

“Laurent ging zitten en zei: ‘Waarmee kan ik u van dienst z?n? Vertel maar.’ Ik antwoordde, een beetje verbouwereerd: ‘Ja maar monseigneur, ú hebt míj gevraagd om te komen’. Toen stak h? een monoloog af over z?n project in Libië en hoe h? door iedereen misbegrepen werd. Ik hoorde een mooi, mensel?k verhaal en ik trok m?n conclusies.”

“De toppers van de kerk, de sport en de politiek kunnen me van antwoord dienen. Iemand als prins Laurent hoort niet in dat r?tje thuis. Ik vond hem te kwetsbaar, al klinkt dat nu ontzettend paternalistisch. Hem nog aanvallen zou niet schoon meer geweest z?n. Je mag nooit boksen met iemand onder je gewicht.”