“Meer en meer vreemdelingen en illegalen in Belgische gevangenissen”

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews
Bijna één op twee gevangenen in dit land is vreemdeling, zowat één op drie gevangenen is illegaal in dit land.

Dat blijkt uit het antwoord van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block op een vraag van Vlaams Belang-Kamerlid Dries Van Langenhove. "Koppel ontwikkelingshulp aan de bereidheid van landen om hun criminele onderdanen terug te nemen" zo zegt Van Langenhove.

Van de 10.853 personen die begin dit jaar in een Belgische gevangenis zaten, beschikten er 5.208 niet over de Belgische nationaliteit. Het aandeel vreemdelingen in de totale gevangenispopulatie loopt daarmee op tot liefst 48 procent.  Personen die over een dubbele nationaliteit beschikken zijn in dit cijfer niet eens inbegrepen. 

Al even opmerkelijk is het feit dat nog altijd een substantieel deel van de gevangenen illegaal in dit land verblijft. Begin dit jaar ging het om welgeteld 3.148 personen, goed voor 60 procent van alle gedetineerde vreemdelingen en bijna één derde van de totale gevangenisbevolking.

Opvallend is tenslotte ook het gegeven dat het aantal gedetineerden dat uit de gevangenis naar hun landen van herkomst werd gerepatrieerd daalde van 1.411 (in 2018) naar 1.307 (2019). "Gelet op het feit dat het aantal vreemdelingen in de Belgische gevangenissen disproportioneel hoog blijft – en zelfs stijgt  – hadden we net het tegenovergestelde mogen verwachten", aldus Van Langenhove. "Illegalen moeten sowieso maximaal naar hun thuislanden worden teruggestuurd, en al zeker als het gaat om criminelen", zo stelt het Vlaams Belang-Kamerlid nog. De druk op landen die ter zake weigeren mee te werken, moet dan ook worden opgevoerd, onder meer door hun bereidheid tot medewerking te koppelen aan het budget voor ontwikkelingssamenwerking.

Daarnaast pleit Van Langenhove ervoor om vreemdelingen zo veel als mogelijk hun straf te laten uitzitten in hun landen van herkomst: "Dat zou niet alleen een fikse besparing opleveren, maar meteen ook een oplossing bieden voor de chronische overbevolking in onze gevangenissen. Het uitzicht een gevangenisstraf te moeten uitzitten in het thuisland zou bovendien een niet te onderschatten ontradend effect hebben op potentiële buitenlandse criminelen."