Ook dit moet voorgoed verdwijnen uit onze maatschappij: “Een achterhaald gebruik”

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews
Ten laatste tegen 2023 mogen er geen pony's of paarden meer gebruikt worden in carrousels op kermissen, jaarmarkten en aanverwante evenementen. Vlaams Dierenminister Ben Weyts heeft een uitdoofbeleid uitgewerkt.

De kermisponyhouders krijgen een overgangsperiode tot en met 31 december 2022 en er wordt een compensatieregeling voorzien waarbij het welzijn van de dieren gegarandeerd zal worden. "Na onder meer het verbod op onverdoofd slachten en blokstaarten nemen we opnieuw afscheid van een achterhaald gebruik. Dierenwelzijn gaat altijd voor", zegt Weyts.

Op veel kermissen, jaarmarkten, festivals en soortgelijke evenementen kunnen mensen nog altijd een ritje maken op een pony of paard die rondjes draait in een carrousel. Deze dieren moeten monotoon ronddraaien op beperkte oppervlakte, omringd door drukte en luide muziek. Er gaan al lang stemmen op om een einde te maken aan dit achterhaald gebruik.

Vlaams Dierenminister Ben Weyts heeft nu een uitdoofbeleid uitgewerkt. Ten laatste tegen 2023 mogen er geen pony's of paarden meer gebruikt worden in carrousels. De 4 kermisponyhouders die actief zijn op dit moment kunnen mits registratie deze nog tijdelijk uitbaten tot en met 31 december 2022. Er wordt voorzien in een compensatieregeling waarbij het welzijn van de dieren wordt gegarandeerd.

"Een beschaafde samenleving heeft de verdomde plicht om het vermijdbare dierenleed ook effectief te vermijden", zegt Weyts. "Stap voor stap nemen we in Vlaanderen afscheid van achterhaalde gebruiken, die niet meer stroken met hoe we als samenleving nu naar dierenwelzijn kijken. Geen onverdoofd slachten meer, geen blokstaarten meer, geen pelsdierkweek of dwangvoedering meer en nu dus ook geen kermispony's meer."

De Vlaamse Regering heeft het ontwerp van decreet van Weyts nu goedgekeurd. Het gaat nog naar het Vlaams Parlement.