Met deze beperkende maatregelen kunnen we blijkbaar perfect leven

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews
Tijdens de eerste coronagolf hadden we het het lastigst met het sluiten van de scholen en met het stilleggen van het sport- en verenigingsleven.

Dat winkelen gepaard ging met beperkingen, stoorde ons minder. Dat blijkt uit een verdere analyse van de data uit de Grote Coronastudie.

Met de Grote Coronastudie willen wetenschappers de vinger aan de pols houden en onder meer het draagvlak van de coronamaatregelen aftoetsen. Het onderzoek is een initiatief van de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met UHasselt, de KU Leuven en de ULB. De vragenlijst loopt reeds sinds de start van de coronacrisis half maart.

De betrokken wetenschappers doken nog wat dieper in het materiaal van de meer dan 2,5 miljoen tot dusver ingevulde bevragingen. "Zo vroegen we onder meer aan de deelnemers hoe ze de verschillende maatregelen de voorbije maanden ervaren hebben", zegt Jonas Crèvecoeur (KU Leuven). "Daaruit blijkt duidelijk dat het sluiten van de scholen de mensen het moeilijkst viel: een kleine helft zegt het daar moeilijk of heel moeilijk mee gehad te hebben."

Ook het sluiten van de sportclubs en andere verenigingen werd als erg lastig ervaren. Iets meer dan een kwart van de deelnemers vond de beperkingen voor horeca en evenementen (heel) moeilijk. Dat er beperkingen van kracht waren/zijn tijdens het winkelen, vinden mensen minder erg. Ook de bubbelrichtlijn en de vraag om anderhalve meter afstand te houden, werd maar door een minderheid als lastig ervaren.