Mensenrechtenliga: "Politie mag dit niet doen bij lockdownfeestjes"

door: STS
Afbeelding bron: Pixabay

De Liga voor Mensenrechten vindt dat de politie soms te streng optreedt bij het stilleggen van lockdownfeestjes.

De Mensenrechtenliga noemt de lockdownfeestjes betreurenswaardig, maar vindt dat de politie niet zomaar mensen bestuurlijk mag aanhouden wanneer daar geen geldige reden voor is.

"Vroeger kregen overtreders een boete en werden ze naar huis gestuurd. Nu worden ze ook bestuurlijk aangehouden. En daarvoor zijn de regels veel strenger", kon ATV optekenen.

De Liga vindt dat er een duidelijke noodzaak moet zijn om overtreders op te pakken, zoals het verstoren van de openbare of wanneer ze een misdaad willen plegen.