Nicole de Moor reageert op migratievoorstellen Conner Rousseau: "Dat verbaast mij"

door: STS
Nicole de Moor - Conner Rousseau
Afbeelding bron: Photonews

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) heeft gereageerd op de migratievoorstellen van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Die wil uitgeprocedeerde asielzoekers aan het werk zetten.

"Ik bekijk voorstellen rond migratie altijd met zeer veel belangstelling. Ik ben blij dat Vooruit ook voorstander is van een gecontroleerd en rechtvaardig migratiebeleid", klinkt het bij de Moor.

"Ik ga er dan ook van uit dat ik steun van hen krijg voor de hervormingen die wij uitwerken op Belgisch en Europees niveau. Zoals mijn voorstel voor verplichte inburgering van arbeidsmigranten, zodat ze niet langer uitgebuit worden en hun rechten kennen."

"Ook de fusie tot één migratiedienst is iets wat ik al op tafel heb gelegd. Ook in het terugkeerbeleid, pleit ik er al langer voor om harder op tafel te slaan, en alle mogelijke hefbomen te gebruiken in onze contacten met herkomstlanden."

"Ik ben blij dat meneer Rousseau die voorstellen integraal deelt. Alleen stemt zijn fractie in het Europees Parlement dan wel tegen controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Zonder die controles kunnen wij onmogelijk 'grip' krijgen op migratie."

"Ik ben wel verbaasd dat Vooruit mensen in onwettig verblijf op een legale manier wil laten werken. Ik heb mij altijd verzet tegen een collectieve regularisatie."

"Het voorstel van Vooruit om mensen in onwettig verblijf te laten werken staat daar haaks op. Wij zijn gebaat bij een consequent en duidelijk beleid."

"Wie hier mag zijn, geven we kansen en activeren we op de arbeidsmarkt. Wie hier niet mag zijn, moet terug."