Brugse burgemeester en politie schrikken na controleactie bij jongeren: "Dat baart ons zorgen"

door: MRO
politie
Afbeelding bron: OnkelKrischan / Shutterstock.com

Afgelopen weekend organiseerde de Brugse politie op verschillende plaatsen een actie ‘parken en pleinen’ waarbij maar liefst 220 jongeren werden gecontroleerd. De politie schrok zelf van de resultaten.

Dergelijke acties, die geregeld plaatsvinden in Brugse parken en op diverse Brugse pleinen, zijn gericht op het bezit en gebruik van drugs, geluidsoverlast, achterlaten van zwerfvuil, enzoverder.

Vooral het toenemende aantal jongeren dat bij controle in het bezit van drugs blijkt te zijn, baart de politie en de burgemeester zorgen.

“Er werden 37 PV’s opgesteld. Meer dan 15% van de gecontroleerde jongeren was in het bezit van drugs,” aldus Korpschef Dirk Van Nuffel.

“We zien in Brugge een toename in het gebruik van verdovende middelen, nu ook zelfs van heroïne, en dat baart ons zorgen. Bij twee huiszoekingen werden afgelopen weekend resp. 1 en 2 kilo’s drugs aangetroffen.”

Burgemeester Dirk De fauw maakt zich zorgen en wijst ouders op hun verantwoordelijkheid. “We zijn niet alleen verontrust over het druggebruik maar ook over het toenemende geweld in onze stad. Dat de aanhoudende Coronacrisis doorweegt, is te begrijpen, maar is absoluut geen excuus voor grensoverschrijdend gedrag."

"De politie zal streng blijven toezien en tussenkomen wanneer jong én oud het te bont maken. Uiteraard willen we liever voorkomen. Daarom doen we ook een oproep aan de ouders om hun verantwoordelijkheid te nemen en jongeren, die dreigen te ontsporen, in het gareel trachten te houden", concludeert burgemeester Dirk De fauw.