Leerling haalt haar gelijk en mag hoofddoek dragen tijdens de les

bron: Het Nieuwsblad
door: PMN
De rechtbank van Leuven heeft het algemeen verbod op levensbeschouwelijk kentekens in een Leuvense school van gemeenschapsonderwijs (GO!) vernietigd. Bij GO! heerst er immers een algemeen hoofddoekenverbod.

Een leerlinge van een Leuvense school dagvaarde de schooldirectie en het gemeenschapsonderwijs GO!. Ze mag immers geen hooffdoek dragen op school.

Volgens de leerling haar advocate Evelyne Maes wordt zo de vrijheid van godsdienst geschonden. Een redenering die de rechter ook volgde. Het hoofddoekenverbod voor het meisje wordt zo opgheven. De rechter oordeelde dat er geen omstandigheden werden vastgesteld die een verbod rechtvaardigen, zo staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.

Op 1 februari 2013 gaf Go! zijn scholen de opdracht om een algemeen verbod op levensbeschouwelijke kentekens in hun reglement op te nemen. Meteen trokken enkele leerlingen naar de Raad van State om het verbod aan te vechten en ze kregen ook gelijk.

De Raad van State vernietigde het verbod in de scholen, maar kon geen uitspraak doen over de omzendbrief van het GO! Daardoor kon het hoofddoekenverbod handhaven. 

Er is nog een zaak lopende voor de rechtbank. Leerlingen uit Maasmechelen trokken naar de burgerlijke rechtbank in Tongeren. Die oordeelde, op basis van het arrest van de Raad van State, dat het verbod een schending van de godsdienstvrijheid inhield.

Het GO! ging in wel in beroep. Dat beroep is nog steeds hangende.