Vlaams Belang wil blijvend hoofddoekenverbod bij Brusselse ambtenaren

door: BVDO

Het Vlaams Belang vroeg in de commissie Binnenlandse Zaken dat de Brusselse Gewestregering een standpunt inneemt om de neutraliteit van de ambtenaren in de gemeenten te helpen waarborgen.

In het merendeel van de Brusselse gemeenten is reeds lang een arbeidsreglement in voege dat het openlijk dragen van religieuze en politieke tekens verbiedt. Eerder hield het Vlaams Belang een pleidooi voor een gewestelijke regeling die dit principe beschermt. 

Tegenstanders schermen echter met een rapport van Unia dat de verplichting tot neutraliteit relativeert. Brussels minister Bernard Clerfayt (DéFI), bevoegd voor het toezicht op de gemeenten, wil zich aan de kwestie niet verbranden en beperkte zich tot een verklaring dat hij de situatie bij de gemeenten zal opvolgen. 

Voor fractievoorzitter van Vlaams Belang in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael bleef dit antwoord te veel op de vlakte. Lootens-Stael sprong in de bres voor het handhaven van de verplichte neutraliteit en pleitte voor een initiatief van de minister richting federale regering. 

"Wanneer de minister wil dat deze kwestie in elk Gewest op dezelfde wijze wordt aangepakt dan vragen wij van hem een initiatief om dit op de federale regeringstafel te leggen zodat we dit debat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen afronden."