Partijbestuur Open Vld stelt voorzittersverkiezingen uit: Gwendolyn Rutten blijft langer op post

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Het partijbestuur van Open Vld heeft vanmorgen beslist om de interne verkiezingen voor een nieuwe voorzitter en partijbestuur uit te stellen met twee maanden. Gwendolyn Rutten blijft zo langer voorzitter van de partij.

Normaal zou er deze maand een nieuwe voorzitter aan het roer komen bij Open Vld. Er zijn vier kandidaat-voorzitters: Egbert Lachaert, Bart Tommelein, Els Ampe en Stefaan Nuytten. De voorzittersverkiezingen worden nu uitgesteld zodat Gwendolyn Rutten, die deze week stevig succes boekte samen met MR om de regering Wilmès II in het zadel te zetten, langer op post blijft. 

Open Vld licht de beslissing toe. "De vraag om uitstel werd voorgelegd aan het partijbestuur. Volgens de partijstatuten is immers het partijbestuur het orgaan dat beslist over de organisatie van de bestuursverkiezingen. Bovendien is het partijbestuur verantwoordelijk voor de politieke standpuntbepaling. De beslissing over het houden van interne verkiezingen op het moment dat ons land in een nooit geziene gezondheidscrisis verkeert, is geen louter technische maar ook een politieke afweging en die ligt dus bij de politieke verantwoordelijken van de partij."

"Het partijbestuur heeft digitaal met stemming per e-mail en met een ruime meerderheid van 69% beslist om de interne verkiezingen uit te stellen met twee maanden. De uittredende partijvoorzitter heeft zich onthouden bij de stemming. Het partijbestuur zal zo snel mogelijk en zodra de omstandigheden het opnieuw toelaten de hervatting van de interne verkiezingen bespreken en organiseren."

"Dit is uiteraard een moeilijke beslissing. Ook het handhaven van de verkiezing zou dat geweest zijn. Ongetwijfeld zijn er leden die graag een andere beslissing hadden gezien. Dat begrijpen en respecteren we. Toch rekenen we op het begrip van iedereen. Vele kandidaten en leden zijn immers volop bezig met de bestrijding van het virus. Alle aandacht moet nu daar heen gaan. De volksgezondheid gaat nu boven alles. Als we allemaal ons best doen, komen we hier door. Daarna kunnen we de tijd, aandacht en het engagement geven die de vernieuwing van onze partij verdient."