Zware tol: 180.000 tijdelijk werklozen dreigen job te verliezen tegen de zomer

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
De impact van de coronacrisis laat zich stevig voelen. Uit de ERMG-enquête (Economic Risk Management Group) die vorige week werd gehouden, blijkt het herstel van de Belgische economie zeer moeizaam verloopt en dat tienduizenden ontslagen kunnen volgen op korte termijn.

De enquête werd gehouden aan het begin van de eerste belangrijke exitfase. Hieruit blijkt dat het door de Belgische ondernemingen gerapporteerd gemiddeld omzetverlies slechts licht verbeterd is.

Hoewel het uiteraard nog vroeg is om nu reeds de gedeeltelijke heropstart van de economie te evalueren, blijven de respondenten in sterke mate wijzen op de zwakke vraag die het herstel remt.

Tijdelijke werkloosheid

Dit kan een enorme impact op de werkgelegenheid met zich meebrengen. Het systeem van tijdelijke werkloosheid, waarbij de tijdelijk werklozen een uitkering ontvangen van de overheid maar wel in dienst blijven van de onderneming, is een belangrijke stabilisator.

Maar het stelstel is van tijdelijke aard. In de enquête werd gevraagd wat ondernemingen van plan zijn als dat stelstel zal beëindigd worden. Momenteel is dat gepland voor eind juni.

Ondernemingen geven aan van plan te zijn ongeveer één op vijf van de tijdelijk werklozen te ontslaan. Dit betekent dat tot 180.000 werknemers hun baan kunnen verliezen op korte termijn, zo meldt de NBB. Dat komt neer op bijna 6% van het aantal werknemers in de private sector.