“Wacht niet tot we bijkomende maatregelen nemen”: Wees zuinig met kraantjeswater

door: MRO
Afbeelding bron: Pixabay
We kennen een ongeziene periode van droogte zo vroeg in het jaar. Het grondwater staat erg laag en op sommige plaatsen in het land geldt een oppompverbod. “Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal om het risico op waterschaarste te beperken.”

Het is echt wel belangrijk dat iedereen verstandig omspringt met kraantjeswater. “Ik roep de mensen op om niet te wachten tot we bijkomende maatregelen nemen, maar om nu al zuinig te zijn met water”, zegt Katrien Smet, woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij, aan Redactie24.

Gedeelde verantwoordelijkheid

“Waterschaarsterisico's verminderen is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheidsinstanties, kennisinstellingen, verenigingen, bedrijven en de burger. De grote uitdaging waarvoor we staan is de vraag naar en het aanbod van water in evenwicht te brengen.”

“Dit kan je doen door de vraag naar water te beperken of het aanbod aan water te verhogen. Vaak wordt vooral naar de aanbodsverhogende maatregelen gekeken. Maar vraagbeperkende maatregelen, zoals bijvoorbeeld het stimuleren van spaarzaam gedrag, het voorzien van aangepaste meer droogteresistente landbouwteelten, en innovatieve toepassingen gericht op minder waterverbruik zijn minstens even belangrijk om te evolueren naar een robuust watersysteem dat ons klaarstoomt voor de toekomst.”

Tips om water te besparen

Katrien Smet roept daarom iedereen op om zuinig om te springen met water en geeft enkele eenvoudige tips. “Als burger was je je wagen best af met spons en emmer in plaats van met de tuinslang en was die niet elke week. Besproei je gazon niet, je gras gaat zichzelf weer herstellen als het opnieuw begint te regenen."

"Planten en bloemen kan je gieten met het water waarmee je een bad genomen hebt. Blijf niet te lang onder de douche staan. Heb je een lekkende kraan, laat die dan herstellen.”