Hogescholen nemen drastisch besluit over hoofddoekenverbod

door: PMN
De hogescholen in ons land hebben een duidelijk standpunt ingenomen over het hoofddoekenverbod. Ze gaan allemaal hetzelfde doen.

Het Grondwettelijk Hof besliste begin juni dat een hoofddoekenverbod op school niet in strijd is met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat uitspraak kwam er nadat enkele moslima’s die studeerden aan de hogeschool Francisco Ferrer naar de rechtbank stapte.

De moslima’s vonden het niet kunnen dat ze in hun school hun hoofddoek niet konden dragen. Maar ze kregen dus ongelijk. De hogescholen beslisten intussen om hoofddoeken niet te verbieden.

“Als actief pluralistische universiteit zijn wij van mening dat het nooit verantwoord kan zijn mensen uit te sluiten omwille van hun levensbeschouwelijke ideeën. Elke vorm van ongelijke behandeling wordt met klem veroordeeld. Je bent dus van harte welkom, met of zonder hoofddoek.”, luidt het bij de Universiteit van Antwerpen in De Standaard.

Eenzelfde geluid is er bij de VUB. “Aan de VUB staan gelijkheid en inclusie centraal. Diversiteit is een feit, ook aan onze universiteit. Laat het dus duidelijk zijn dat elke student welkom is bij ons ongeacht gender, afkomst of sociale status. Met of zonder hoofddoek.”

Tags school