Veel leerkrachten kunnen niet met computer werken: “Loodgieters krijgen meer opleiding”

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews
Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, maar het onderwijs is door een heel moeilijke periode gegaan. En daar is minister Ben Weyts zelf voor een groot stuk verantwoordelijk voor.

Het onderwijs heeft enkele woelige watertjes moeten doorzwemmen, net als minister van Onderwijs Ben Weyts. “Het is heel moeilijk om een rapport te maken van Weyts”, zegt Martin Valcke, professor Onderwijskunde van de Gentse Universiteit aan Het Laatste Nieuws. “Want zoals de kinderen weinig onderwijs gekregen hebben, heeft de minister ook weinig lering getrokken uit deze crisis.”

Minister Weyts heeft het volgens Valcke te theoretisch gehouden, het moest allemaal veel praktischer zijn. “Hij bleef vaak te politiek. Ik heb de minister veel te weinig op de online werkvloer gezien. De scholen kregen ook een te summiere ondersteuning vanuit het kabinet. De koepels en netten zijn daar in de bres gesprongen. Met hen was er te weinig overleg over de haalbaarheid van alle maatregelen voor de scholen. Nu blijkt ook dat veel leerkrachten de computer nog steeds beschouwen als een duur schoolbord, en daar dringend extra opleiding nodig is. Loodgieters krijgen in dit land meer tussentijdse opleidingen dan leerkrachten.”

Die theoretische houding komt ook duidelijk tot uiting in het feit dat Weyts blijft hameren op examens en resultaten. “Dat hij de nadruk legde op examens en toetsen, snap ik evenmin. Hoe kun je examens afleggen als er geen les is geweest? Het grootste pijnpunt blijft de 15 procent ‘vergeten leerlingen’, die onbereikbaar waren en geen les hebben gekregen. Voor hen is absoluut een aparte taskforce nodig.”