Onze globale onderwijskwaliteit daalt: Minister Ben Weyts grijpt in

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Het Vlaams Parlement grijpt de verlaging van de leerplicht aan om maatregelen te nemen die moeten verhinderen dat kinderen met een taalachterstand beginnen aan de lagere school. Vanaf schooljaar 2021-2022 zal er in de derde kleuterklas een taalscreening afgenomen worden.

1 op 4 kleuters spreekt thuis geen Nederlands. Amper 10 jaar geleden was dat nog 'maar' 16 procent. Ook algemeen daalt de kennis van het Nederlands in ons onderwijs. Niet toevallig illustreert het internationale PISA-onderzoek dat ook onze globale onderwijskwaliteit daalt.

"De kwaliteit van ons onderwijs begint bij het Nederlands", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Kennis van het Nederlands is de sleutel tot álle andere kennis."

Het Vlaams Parlement geeft vanavond groen licht voor verschillende maatregelen die sterker inzetten op kennis van het Nederlands. Vanaf volgend schooljaar daalt de leerplicht van 6 jaar naar 5 jaar en vanaf schooljaar 2021-2022 zal er in de derde kleuterklas een taalscreening afgenomen worden bij alle kinderen.

Kleuters met een taalachterstand kunnen dan in de rest van het schooljaar nog bijgespijkerd worden. Blijkt de achterstand op het einde van de derde kleuterklas alsnog te groot, dan kan de klassenraad adviseren om nog niet over te stappen naar de lagere school.

Ouders kunnen dat advies naast zich neerleggen, maar dan moet hun kind in het eerste leerjaar wel een taalintegratietraject doorlopen. In beginsel gaat het dan om een taalbadklas, die ook voltijds kan zijn.

"Als er taalachterstand is, dan móeten we die kordaat aanpakken", zegt Weyts. "We mogen dit niet blauw-blauw laten. Als het moet, dan krijgen deze kinderen een voltijds taalbadjaar. Je bewijst hen enkel een dienst door hen even gelijke kansen te geven als alle andere kinderen."