Gsm’s van vluchtelingen inkijken bij behandeling dossier: “Ze gaan ervan uit dat ze iets te verbergen hebben”

door: BVDO
Afbeelding bron: Pixabay

Er is een wet in de maak die het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het recht zou geven om gsm’s, laptops en profielen op sociale media van asielzoekers in te kijken.

Het CGVS wil gsm’s, laptops en sociale media van asielzoekers kunnen inkijken. De wet dateert eigenlijk al van eind 2017, maar er is nog geen Koninklijk Besluit om de toepassing ervan te doen. Voor de Privacycommissie en Vluchtelingenwerk Vlaanderen gaat dit in tegen de privacy van de mensen.

Nochtans kan een asielzoeker de vraag weigeren, maar dat heeft een negatieve invloed op de afhandeling van het dossier, zo klinkt het bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “De wet toont ook opnieuw dat men er a priori van uitgaat dat asielzoekers iets te verbergen hebben en eropuit zijn het systeem te misbruiken”, zegt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, bij Mondiaal Nieuws.

Volgens Vandycke wordt privacy voor asielzoekers anders bekeken. “Het recht op privacy en de bescherming van het privéleven krijgt veel aandacht en is verankerd in de grondwet. Maar als het om asielzoekers gaat, ziet de wetgever er blijkbaar geen graten in dat er druk gezet wordt op de privésfeer. Dat onderscheid tussen mensen kan niet.”