Meningen sterk verdeeld over radicale verandering aan zomervakantie

door: STS
Kinderen - jeugdvereniging
Afbeelding bron: Photonews

De Vlaamse leerkrachten willen hun Franstalige collega's niet volgen en de zomervakantie niet ingekort zien worden.

Wij stelden op onze Facebookpagina de vraag: "Ben jij voorstander om de zomervakantie in te korten, en waarom wel of niet?"

"Laat alles zoals het is, niet zozeer voor de leerkrachten, maar voor de kinderen", vindt Lucien.

"Twee maanden is toch wel heel lang. Maar het zijn verworvenheden en daar blijf je best van af. De vakbonden zouden niet tolereren dat eraan geraakt wordt, en gelijk hebben ze", zegt Cor.

"Inkorten, want als kind was ik de helft vergeten en het dagelijkse ritme kwijt na twee maanden. Na een maand weet je niet meer wat te doen en de meeste ouders hebben maar 21 dagen verlof. Je kan ter compensatie de andere vakanties iets langer laten duren of de schooldagen later laten beginnen", stelt Felix voor.

"Jullie waren toch ook blij met jullie twee maanden vakantie. Laat alles zoals het is", zegt Annie.

"Laat gewoon alles zoals het is. Onze kinderen hebben deze rust nodig. En begin nu niet over dat kinderen zich vervelen. Mijn zoon heeft zich nooit verveeld tijdens de grote vakantie", schrijft Danny.

"Twee maanden is veel te lang voor jonge kinderen en ouders. Spreiding zou veel beter zijn", denkt Annie.

"Laat het zoals het is. Leerkrachten hebben na de schooluren nog werk genoeg met het verbeteren van huistaken en toetsen", merkt Anneline op.

"Twee weken minder zou voor de kinderen echt wel ideaal zijn, want de verveling slaat op het einde echt wel toe. Die weken dan toevoegen aan de herfst- en de krokusvakantie zijn mooie alternatieven, hoewel dit niet echt noodzakelijk is", zegt Herman.

"Nooit inkorten. Leerlingen en leerkrachten hebben die tijd nodig als mentale verwerking van het geleerde in het voorbije schooljaar", stelt Paula.

"Nee, dan zitten de kinderen alleen, want de ouders moeten werken. Velen moeten dan voor opvang zorgen, een dure aangelegenheid", merkt Chris op.

"Als ik het zo lees zijn er mensen die jaloers zijn op de leerkrachten omdat die veel verlof hebben, en draait het niet zozeer om de kinderen. Als je er jaloers op bent, had je ook maar voor leerkracht moeten gaan", vindt Sandy.

"Het mag iets minder lang duren. Er is al veel leerachterstand door de laatste twee jaren", zegt John.