Wanneer is het beste moment om stookolie te bestellen? "Dit zorgt voor lagere prijzen"

door: STS
Mazout - stookolie
Afbeelding bron: Photonews

Hoewel we ons middenin de zomer bevinden, is het toch verstandig om met het oog op de winter alvast stookolie in te slaan. In het algemeen ligt de prijs tijdens de zomer lager.

Nadat de prijs van stookolie woensdag daalde, betaal je vanaf donderdag 10 augustus weer wat meer. Stookolie kost dan 1,0340 euro per liter bij een bestelling van minder dan 2.000 liter, en 0,9965 euro per liter vanaf 2.000 liter. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie.

Toch is het beter om niet tot de winter te wachten met het plaatsen van een bestelling. Dat komt omdat de vraag naar stookolie in de zomer lager ligt. Dat leidt tot lagere prijzen.

Maar er zijn nog factoren die een rol spelen. "Raffinaderijen kunnen hun productie aanpassen van een hogere stookolieproductie in de winter naar een lagere productie in de zomer om aan seizoensgebonden schommelingen in de vraag te voldoen. Deze aanpassingen kunnen de stookolieprijzen beïnvloeden", weet Mazout.com.

"Leveranciers van stookolie kunnen voor het winterseizoen grotere voorraden aanleggen, anticiperend op een grotere vraag. Dit kan een neerwaartse druk uitoefenen op de prijzen tijdens de zomer, wanneer het aanbod overvloediger is."