"Bart De Wever heeft een fout gemaakt, hij had dat niet mogen doen"

door: STS
Bart De Wever
Afbeelding bron: Photonews

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft een fout gemaakt. Dat is de mening van politiek journalist Rik Van Cauwelaert.

"Bart De Wever wierp zich bij de vorige verkiezingen op als kandidaat-minister-president, Jan Jambon zou dan kandidaat-premier zijn geweest. Het is anders gelopen. Heeft Wever een fout gemaakt met Jambon aan het hoofd van de Vlaamse regering te zetten?", werd Van Cauwelaert gevraagd op Vlaams Parlement TV.

"Ik denk dat het een fout was om iemand weg te halen uit het federaal parlement. Je moet dat nooit doen", klonk het antwoord.

"Jan Jambon was een degelijk minister van Binnenlandse Zaken, hij heeft zijn werk daar uitstekend gedaan, samen met de toenmalige minister van Justitie, Koen Geens. Dat was een goed koppel."

"Je moet zo iemand niet plots in zo'n functie drukken. Dan had De Wever iemand anders moeten nemen of het zelf moeten doen."