"België enige land in Europa waarin men van stempelen zijn beroep kan maken"

door: MRO
Jean-Marie Dedecker
Afbeelding bron: Photonews

De regering-De Croo wil de tewerkstellingsgraad naar 80 procent brengen. Jean-Marie Dedecker juicht die ambitie toe, maar vreest dat het niet zal lukken. 

Volgens Dedecker is het tijd om de werkloosheidsuitkering te beperken in de tijd. Enkel op die manier zullen aanzienlijk meer mensen aan de slag gaan.

"De tijd is rijp om een echt evenwicht te vinden in plaats van een discussie tussen links en rechts te voeren. In dat evenwicht moeten de mensen ook tot arbeid verplicht kunnen worden. Ik ben het namelijk evenmin eens met de voorliggende regeringsmaatregel, want ik vind dat ze niet ver genoeg gaat", aldus Jean-Marie Dedecker in de Kamer.

"Wij zijn nog het enige land in Europa – de Engelsen behoren namelijk niet meer tot Europa – waarin men van stempelen een beroep kan maken, wij zijn nog het enige land in Europa zonder een beperking op de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Zolang die maatregel niet wordt ingevoerd, zal het verkeerd gaan."

Altijd mee? Download de gratis app van Redactie24