Ben Weyts is furieus: Dieren moeten wél onverdoofd geslacht kunnen worden van Europa

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews

Het verbod op het onverdoofd slachten van dieren dat in Vlaanderen van toepassing is, is in strijd met het Europees recht. Dat heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld. Bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) is bijzonder ontstemd.

"De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie heeft zijn persoonlijke interpretatie gegeven over ons Vlaams verbod op het onverdoofd slachten. Ik ben het fundamenteel oneens", stelt minister Weyts.

Hij zal zich niet zomaar neerleggen bij de uitspraak van het Europees Hof. "Ik zal er alles aan doen om ons verbod op onverdoofd slachten te handhaven. Via elke mogelijke weg en met elk mogelijk middel."

"De Vlaamse democratie heeft zich zo massaal uitgesproken om een einde te maken aan onverdoofd slachten. In het parlement was de stemming zo goed als unaniem. Ik zou het dan ook aberrant vinden als die democratische beslissing via de rechtbank teniet wordt gedaan."