Premier De Croo krijgt forse kritiek op nieuw akkoord met sociale partners

door: BVDO
Alexander De Croo
Afbeelding bron: Photonews

Premier Alexander De Croo (Open VLD) is blij dat er een akkoord is tussen de sociale partners, maar krijgt ook kritiek op de kostprijs en de gevolgen ervan.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft het akkoord warm onthaald. "De coronacrisis heeft heel wat bedrijven en werknemers zwaar getroffen. De komende maanden en jaren staan in het teken van economisch herstel. Tegelijk moeten we onze economie grondig vernieuwen en mensen beter beschermen", zei de eerste minister in een mededeling.

Vooral de hogere minimumlonen springen in het oog, net als de soepelere regeling voor meer overuren. Ook het feit dat er aandacht is voor het eindeloopbaanbeleid wordt positief beoordeeld bij de regeringspartijen.

De oppositie is niet te spreken over het akkoord dat volgens hen peperduur is en enkel voor rust tussen de regeringspartijen moet zorgen.

"Het verhogen van de minimumlonen is nefast voor de kansen van de meest kwetsbare groepen op onze arbeidsmarkt”, reageert Björn Anseeuw (N-VA). “Door die verhoging dreigen we onze jobs uit de markt te prijzen ten opzichte van onze buurlanden. En dan zullen de jobs voor laaggeschoolden, langdurig werklozen en anderstalige nieuwkomers, als eerste verdwijnen. Het minimumloon zal hoger zijn, het aantal mensen dat het zal krijgen zal dalen.”