"1.500.000 Belgen tussen 18 en 64 zijn zelfs niet op zoek naar werk"

door: MRO
arbeiders aan het werk
Afbeelding bron: Shutterstock.com

De werkzaamheidsgraad ligt te laag in ons land. Te weinig mensen op beroepsactieve leeftijd werken ook effectief. Dat probleem kaartte Björn Anseeuw (N-VA) aan in de Kamer.

"Wij hebben vandaag een werkzaamheidgraad van 70 % in dit land. Het is de ambitie van de huidige regering om de werkzaamheidgraad op te trekken naar 80 %. Dat is voorwaar een heel straffe ambitie, zeker wanneer u weet dat de werkzaamheidgraad in Brussel slechts 62 % bedraagt en in Wallonië slechts 64 %."

"In Vlaanderen is die graad al meer dan 75 %. Dat begint al richting die 80 % te gaan. Een blinde ziet echter dat de uitdaging op dat vlak ontzettend groot is."

"Er zijn ook miljoenen inactieve mensen in ons land. Dat zijn mensen op beroepsactieve leeftijd die om de ene of de andere reden niet werken. Het gaat om werklozen en langdurig zieken, waarvan een bepaalde groep echt wel nog wil werken en dat onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden ook nog zou kunnen."

"Niet onbelangrijk is dat het ook gaat over ongeveer anderhalf miljoen mensen in dit land op beroepsactieve leeftijd tussen 18 en 64 jaar die zelfs niet op zoek zijn naar werk. Zij zijn niet op zoek naar werk en vragen niets."

"Dat is een kapitaal aan arbeidskrachten die onze samenleving nodig heeft. Alleen, die miljoenen inactieve personen worden niet of onvoldoende geactiveerd."