PVDA verbolgen over hogere leeftijd brugpensioen: "Meer langdurig zieken"

door: STS
Raoul Hedebouw
Afbeelding bron: Photonews

De PVDA vreest dat de verhoging van de leeftijd voor brugpensioen tot 60 jaar voor meer langdurig zieken zal zorgen.

"De regering heeft de werkgevers tot het einde van de loon- en interprofessionele onderhandelingen in een zetel gezet", zegt Raoul Hedebouw.

"Allereerst door loonsverhogingen van meer dan 0,4% voor meer dan 98% van de werknemers te verbieden. Een verbod waartegen de werkende klasse zich in heel het land al maandenlang verzet."

"Ook door de verhoging van de leeftijd voor vervroegd pensioen tot 60 jaar voor zware beroepen. Een maatregel die het aantal langdurig zieken verder zal doen toenemen.

Overuren

"En dan ook nog door een uitbreiding van de arbeidsduur toe te staan: 120 niet op te nemen en belastingvrije overuren. De arbeidstijd stijgt zo terug boven de 40 uur per week."

"En tot slot door ervoor te zorgen dat de verhoging van het minimumloon deels wordt betaald met belastingen van de werknemers zelf en niet door de werkgevers. Een verhoging die alleen geldt voor de 60.000 werknemers met een minimumloon, maar bijvoorbeeld niet voor vrouwen die met dienstencheques werken of werknemers in maatwerkbedrijven."