Sammy Mahdi: "Maximaal inzetten op jobkansen voor asielzoekers"

door: STS
Sammy Mahdi
Afbeelding bron: Photonews

Fedasil en Actiris, de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, hebben een samenwerkingsakkoord ondertekend om de tewerkstelling van asielzoekers in Brussel te ondersteunen.

Asielzoekers zullen tips krijgen over de arbeidsmarkt en de diensten die Actiris aanbiedt. De samenwerking neemt ook de vorm aan van begeleiding gedurende het professionele traject dat de asielzoekers afleggen: inschrijving, vaardigheden identificeren, opleidingen, oriëntaties en ondersteuning bij de zoektocht naar een job.

De asielzoekers die in aanmerking komen, deden minstens vier maanden geleden een verzoek om internationale bescherming en wachten nog op een beslissing van de asielinstanties. Ook zij die een beschermingsstatus kregen (vluchtelingenstatuut of subsidiaire bescherming) vallen onder dit akkoord en deze samenwerking.

Competenties

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) is tevreden: "Iedereen die hier toekomt, heeft competenties. Of mensen nu mogen blijven of niet, die competenties moeten ze kunnen inzetten. Met zomaar zitten wachten op een ja of een nee is niemand gebaat. Wie werkt, draagt bij."

"Na Vlaanderen en Wallonië, zal Brussel nu ook samenwerken met Fedasil om maximaal in te zetten op jobkansen voor asielzoekers. Informatiedoorstroming tussen Actiris en Fedasil is essentieel om te weten welke jobs openstaan en welke competenties asielzoekers hebben voor die jobs."