Staatssecretaris voor Begroting verbloemt het niet: "We gaan budgettaire inspanningen moeten leveren"

door: MRO
Eva De Bleeker
Afbeelding bron: Photonews

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) windt er geen doekjes om. Ons land kampt met een structureel tekort dat enkel nog zal oplopen. Ze benadrukt dat budgettaire inspanningen nodig zullen zijn de komende jaren.

"Wij hadden een structureel tekort vóór de coronacrisis. Dat structureel tekort is er na de coronacrisis nog altijd. Dit tekort zal in de komende jaren structureel verslechteren door de stijgende impact van de vergrijzing en de oplopende rentelasten", aldus De Bleeker in de Kamer.

"Bij ongewijzigd beleid verslechtert het saldo van de federale overheid en de sociale zekerheid met maar liefst 1 % van het bruto binnenlands product op vijf jaar tijd. Onze rentelasten lopen op met 0,6 % van het bruto binnenlands product op vijf jaar tijd. En de pensioenuitgaven en de gezondheidszorguitgaven stijgen met maar liefst 1,6 % van het bruto binnenlands product in de komende jaren."

"Wij gaan volgens het rapport van het Monitoringcomité bij ongewijzigd beleid naar een tekort van 4,5 % van het bruto binnenlands product voor de federale overheid en de sociale zekerheid. Dat zijn stevige cijfers waar men niet naast kan kijken."

"We zullen de komende jaren dus systematisch budgettaire inspanningen moeten leveren, ook in de begrotingsopmaak van 2023. We kunnen en moeten daarbij ook naar de lange termijn kijken."

"Daarom gaan we hiermee na de zomer onmiddellijk verder aan de slag. De noodzakelijke maatregelen zullen worden uitgewerkt. De voorbije weken hebben hierover al vergaderingen in de beleidscellen plaatsgevonden."