Zuhal Demir moet in angst leven: "Ze staat nu onder permanente politiebewaking"

door: STS
Zuhal Demir
Afbeelding bron: Photonews

N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt het vreselijk wat zijn partijgenote, Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, overkomt.

Demir krijgt naar aanleiding van het stikstofdossier doodsbedreigingen vanuit de landbouw. Eén landbouwer monteerde tijdens een protest zelfs een galg vooraan op zijn tractor, waaraan een pop bungelde. "Demir aan de strop", was de boodschap op een bijhorend plakkaat.

"Mijn diepste respect voor Zuhal, die moedig de puinhopen van het verleden tracht op te kuisen, in ons aller belang", stelt Bart De Wever op Twitter.

"Ze staat nu onder permanente politiebewaking. Diegenen die jarenlang valse hoop en desinformatie zaaiden, kijken beter eens diep in de spiegel."

Jo Brouns

Ook kersvers Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) veroordeelt de bedreigingen aan het adres van Demir.

"Er zijn genoeg instrumenten in een democratische rechtsstaat om op een waardige en respectvolle manier protest te voeren. Wat evenwel niet kan, zijn bedreigingen aan het adres van collega Demir. Die zijn gewoon onaanvaardbaar", schrijft Brouns op Facebook.