Wijziging in de maak voor speedpedelecs? "Dat zorgt voor problemen"

door: MRO
Speedpedelec
Afbeelding bron: Photonews

Wie met een speedpedelec rijdt, mag in de bebouwde kom kiezen om op het fietspad te rijden of op de baan. Maar is het niet beter om speedpedelecs te verplichten de rijbaan te gebruiken?  

Wie met een speedpedelec rijdt, rijdt tegen een veel hogere snelheid dan wie met een gewone (elektrische) fiets rijdt. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden op het fietspad.

Stef Willems van het verkeersinstituut VIAS pleitte er in de krant 'Het Laatste Nieuws' voor om speedpedelecs in de bebouwde kom naar de rijbaan te dwingen. "Het verschil in snelheid tussen de verschillende weggebruikers zorgt voor problemen."

"Laat je de speedpedelecs in de bebouwde kom op de rijbaan, dan moeten de autobestuurders die maximaal 50 km per uur mogen rijden zich aanpassen aan de speedpedelec die maximaal 45 km per uur mag rijden."

"Die snelheden liggen niet ver uit elkaar en de wegbeheerder kan, in functie van de infrastructuur, vaker beslissen de speedpedelec op de rijbaan te dwingen."