Ben Weyts moet niet weten van voorstel experten: “Lost niets op”

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews

Op 1 september start het nieuwe schooljaar. De experten kijken met argusogen maar ook wel een bang hart naar de start van het nieuwe schooljaar.

De start van het nieuwe schooljaar zal sowieso de dagelijkse coronacijfers weer de hoogte injagen. Experten pleiten al een tijd voor verplichte CO2-meters in de klaslokalen.

Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) legt die vraag naast zich neer. In Het Laatste Nieuws uit hij een aantal bedenkingen over dat voorstel.

Zo vraagt hij zich luidop af wie dat allemaal gaat controleren? “Er zijn in Vlaanderen zo’n 100.000 klaslokalen. Sommigen willen gewoon de klas dicht, denk ik.”

“Bovendien is zo’n CO2-meter geen zaligmakend instrument. Het meldt een probleem, maar lost het niet op.”

De minister zegt ook nog dat het de taak is van de preventieadviseur op school om de risico’s in elk lokaal in te schatten.