Hoog aantal coronagevallen bij huisvuilophalers zorgt voor ongeziene maatregel

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews

Door een hoog aantal coronazieken komt de huivuilophaling in Antwerpen in het gedrang. Omwille van een hoog aantal zieke medewerkers gaat de stad over tot niet-gesorteerde ophaling, waar nodig.

Zo'n 25 procent van de medewerkers bij de afdeling huisvuilophaling zijn ziek of verblijven in quarantaine. Concreet betekent dat dat alle huisvuil gelijktijdig in één huisvuilwagen wordt meegenomen en al het ophaalde huisvuil bij het restafval terechtkomt. 

 "Dit is een uitzonderlijke maatregel waarmee we willen vermijden dat het huisvuil in onze straten moet blijven liggen", aldus schepen voor stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau. "Als stad vinden we een goed gesorteerde ophaling met alles in de juiste afvalfractie heel belangrijk.” 

“Maar door het hoge aantal onvoorziene afwezigen door ziekte of quarantaine kunnen we de volgende dagen niet anders."