Nog steeds geen laptops voor alle leerlingen

door: COS

De lockdown ten gevolge van de coronacrisis zorgde ervoor dat scholen in het voorjaar noodgedwongen naar afstandsonderwijs moesten overschakelen. De vraag naar een laptop voor elke leerling in het secundair onderwijs volgde snel erna. Aan de start van het nieuwe schooljaar heeft echter nog steeds niet elke leerling een laptop ter beschikking

De vzw Digital for Youth maakte zoveel mogelijk laptops gebruiksklaar en verdeelde er uiteindelijk iets meer dan 11.000 (11.011). Vlaamse secundaire scholen konden op die manier kwetsbare jongeren helpen.

Vlaams parlementsleden en onderwijscommissarissen Loes Vandromme en Jo Brouns van CD&V stellen echter vast dat we er nog lang niet zijn.

De vraag in bepaalde provincies blijft namelijk groot. In Antwerpen zou 37,5% van de laptops verdeeld zijn, terwijl er slechts 10,7% aan Limburgse en 9,6% aan West-Vlaamse scholen werden geleverd.

Meer inspanningen nodig

“Straks kunnen alle leerlingen weer naar school, maar de kans dat er tijdelijk of gedeeltelijk weer zal moeten worden overgeschakeld op afstandsonderwijs, is reëel. De vraag naar een computer voor iedere leerling blijft dus nog altijd even urgent”, besluit Jo Brouns.

Beide parlementsleden roepen minister Weyts op om verdere inspanningen te leveren zodat elke leerling over een laptop kan beschikken.