Overvolle bussen baren ouders en chauffeurs flinke zorgen: CD&V lanceert voorstel

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews

De bussen van De Lijn zitten te vol sinds de start van het schooljaar en dat kan een probleem zijn in tijden van Covid-19. Na klachten van heel wat ouders klagen nu ook de vakbonden dit probleem aan.

De start van het schooljaar zorgt voor extra drukte op het busverkeer. Veel scholieren die op hetzelfde uur op school moeten zijn nemen dezelfde bussen wat leidt tot overvolle bustrajecten.

Bovendien zijn niet alle bussen uitgerust met perfect afgesloten stuurposten, wat de situatie onveilig maakt voor zowel de chauffeurs als voor de leerlingen op de bussen. Na de noodkreet van ouders slaken nu ook de vakbonden alarm en wordt gevraagd aan De Lijn om in te grijpen.

CD&V wil dat de overvolle bussen aangepakt worden op drie manieren: met een druktemeter, een reservatiesysteem en door autocars in te zetten op te drukke trajecten. Vlaams parlementslid Karin Brouwers diende hierover vorige week al een conceptnota in en hoopt nu dat de voorstellen versneld kunnen opgenomen worden door de minister.

Gebruik van een app

“Het registreren en meedelen van de bezettingsgraad kan eenvoudig met een  app.  Een gelijkaardig systeem komt er ook voor NMBS, waarom dan niet voor De Lijn? Laat  reizigers  zelf  aangeven  of  het  al  dan  niet  druk  is  op  hun  bus.  Of waarom  wordt  er  niet  met  geaggregeerde  gsm-data  gewerkt, zoals  vandaag  al wordt toegepast om de files te meten?", zegt Vlaams parlementslid Karin Brouwers.

"Op basis van die data kunnen andere reizigers geïnformeerd worden over de bezettingsgraad en kunnen ze beslissen of het al dan niet verstandig is om de bus, tram, metro in kwestie te nemen. De openbaarvervoersmaatschappijen krijgen op hun beurt een beter inzicht in de behoeften en kunnen hun middelen efficiënter inzetten."

Reservatiesysteem

“Reservatiesystemen zijn alomtegenwoordig sinds de start van de coronacrisis” zegt Lode Ceyssens. “Door met reservaties te werken op het openbaar vervoer kunnen  de  bezoekersaantallen  onder  controle  worden  gehouden  en  kan  een  veilig bezoek  worden  gegarandeerd.  Ook  het  openbaar  vervoer  kan  met  een  dergelijk reservatiesysteem  werken."

Autocarbedrijven inzetten

Loes Vandromme stelt verder voor om extra bussen van private autocarondernemingen in te zetten om bestaande busritten tijdens piekmomenten goed te verdelen. “Er zijn minder toeristische uitstappen per autocar en die voertuigen kunnen eventueel ingezet worden indien De Lijn en haar exploitanten zelf onvoldoende gewone lijnbussen hebben om dit op te vangen.”