Moeten leerlingen binnenkort thuisblijven omdat er niet genoeg leerkrachten zijn?

door: MRO
Afbeelding bron: Pixabay

Basisscholen in Vlaanderen kunnen bij de afwezigheid van een leerkracht voor korte vervangingen een beroep doen op een pot van korte vervangingen of 'vervangingseenheden', gebaseerd op het aantal leerlingen per school. Dat systeem komt echter in het gedrang waardoor klassen zonder leerkracht dreigen te vallen.

"Door corona komt dit systeem in het gedrang," zegt Vlaams parlementslid voor CD&V en onderwijsexpert Loes Vandromme. Bijkomend probleem is dat bepaalde regio's in Vlaanderen vandaag al te kampen hebben met een tekort aan leerkrachten. 

"Er vallen meer leerkrachten uit, door ziekte of omwille van opgelegde quarantaine en dat terwijl we allen willen dat de scholen maximaal open blijven en er al heel veel druk ligt op onze  leerkrachten. We moeten dringend inzetten op een versterking van de mogelijkheid tot vervangen."

Loes Vandromme pleit voor een flexibel systeem om korte vervangingen mogelijk te maken: "De mogelijkheid om leerkrachten te vervangen voor korte afwezigheden is vandaag van cruciaal belang om scholen maximaal te kunnen openhouden.