CD&V heeft een vraag voor de experten: "Anders blijft de druk op de gezinnen toenemen"

door: MRO
Nu veel bedrijven terug opstarten maar de kinderen nog niet naar school kunnen, worstelen meer en meer ouders met de vraag naar opvang. Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers en Loes Vandromme (beiden CD&V) willen nu dat de experten de mogelijkheid bekijken dat twee gezinnen afspraken maken om mekaars kinderen op te vangen.

Dat de combinatie van thuis werken met kinderen een moeilijke opgave is, hebben velen de voorbije weken kunnen ondervinden. Kleuters die constant aandacht vragen of zoon- of dochterlief die even hulp nodig heeft bij de preteaching, thuis achter de laptop blijven zitten is veel mensen die nu telewerken niet gedurende lange tijd gegund.

Twee gezinnen, één bubbel

Vlaamse volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers en Loes Vandromme doen nu een voorstel om hier mee een oplossing aan te geven. Daarbij willen ze toelaten dat twee gezinnen mekaars kinderen opvangen.

“Zo kan één ouder instaan voor de opvang van de kinderen, terwijl de andere ouders werken. Als ze mekaar hierin afwisselen, maakt dat de combinatie werken en kinderopvang voor iedereen haalbaarder. Het moet dus altijd gaan om dezelfde gezinnen, en het is absoluut niet de bedoeling dat de twee gezinnen bij mekaar op bezoek gaan. Het gaat enkel over het opvangen van mekaars kinderen", aldus Katrien Schryvers.

Werkbare oplossing

”Kleuters zullen nog niet dadelijk naar school kunnen en ook voor de lagere schoolkinderen zullen de schooldagen en -uren de volgende periode nog heel beperkt zijn", vult Loes Vandromme aan. “We moeten daarom echt op zoek naar werkbare alternatieven, want anders blijft de druk op de gezinnen nog verder toenemen.”

De parlementsleden, die eerder ook al het voorstel van buddygezinnen voor kwetsbare kinderen en jongeren op tafel legden, vragen nu dat de experten hun voorstel mee zouden bekijken in het kader van de exitmaatregelen.