Bioloog Dirk Draulans neemt het op voor de wolf: “Ze moeten nu niet komen janken”

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews

Er zijn in ons land al verschillende roedels wolven. Regelmatig vallen ze onder meer koeien in de weide aan.

In Limburg zitten er bijvoorbeeld negen wolven. Volgens verschillende organisaties zal het creëren van een wolvenleefgebied in verstedelijk Vlaanderen altijd voor problemen en schade blijven zorgen.

Bioloog Dirk Draulans volgt de hele situatie op de voet. “De wolf vormt gewoon een onderdeel van onze fauna”, merkt hij op in Dag Allemaal. “Hij is er al langer dan de mens.”

“De houding van de maatschappij tegenover de wolf is de laatste jaren veranderd. Men vindt dat wolf hier ook een plaatsje verdiend.”

“Er wordt niet meer op hen gejaagd, dus keren ze definitief terug. Als boeren halsstarrig weigeren herdershonden te gebruiken om hun kudde te beschermen of hun omheiningen te elektrificeren - waarvoor ze subsidies krijgen, dan moeten ze nu niet komen janken.”