Wespennest in je tuin of op je terras? Hier kan je terecht voor hulp

door: STS
Afbeelding bron: Pixabay

Het wespenseizoen is weer aangebroken. Dat betekent voor sommige mensen mogelijke overlast, zeker wanneer de wespen een nest gebouwd hebben in je tuin of bij je terras.

"Om burgers naar de juiste informatie en hulp te leiden werd via de website van 1722 het Nationaal Wespenloket gelanceerd", meldt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

"Om de noodcentrales 112 en 101 te ontlasten, werd in juli 2021 het e-loket 1722 gelanceerd voor niet-dringende brandweerhulp bij stormweer of wateroverlast. Dit e-loket is nu uitgebreid met een Nationaal Wespenloket."

"Via dit kanaal worden burgers snel en eenvoudig doorverwezen naar de website van hun lokale hulpverleningszone, waar ze alle nodige informatie vinden en hulp kunnen vragen."

Aziatische hoornaar

"Via het wespenloket kan de hulp van de brandweer of een private verdelger worden ingeschakeld voor het verdelgen van wespennesten in de buurt van woningen. Ook lezen burgers er hoe ze de Aziatische hoornaar, die schadelijk is voor honingbijen en hommels, kunnen herkennen."

"Enkel indien een dringende medische interventie vereist is, bijvoorbeeld bij een allergische reactie op een wespensteek of als iemand in de mond of keel gestoken is, is het nodig om het noodnummer 112 te bellen."

Annelies Verlinden

"Met het nationaal wespenloket willen we de noodcentrale 112 verder ontlasten", zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. "Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat burgers die te maken hebben met overlast door wespen en hoornaars, snel de weg vinden naar de juiste informatie en, indien nodig, de juiste hulp kunnen inschakelen."