Controles op illegaal verblijf, domiciliefraude en schijnhuwelijken werpen vruchten af

door: MRO
politie
Afbeelding bron: Shutterstock.com

Politie Regio Turnhout heeft zaterdag controles uitgevoerd die gericht waren op illegaal verblijf, domiciliefraude, schijnhuwelijken en schijnsamenwoonst.

De politie controleerde in totaal 35 mensen. In Turnhout en Beerse troffen ze enkele personen aan die illegaal in België verblijven.

De agenten stelden verschillende processen-verbaal op voor schijnhuwelijken, domiciliefraude en schijnsamenwoonst.

Bovendien werd in Oud-Turnhout ook een restaurant gesloten. Bij controle bleek de uitbater niet over de nodige vergunningen te beschikken, werden inbreuken vastgesteld op de reglementering rond voedselveiligheid en werd illegale terwerkstelling vastgesteld.

Tags politie