Na de kritiek op klein aantal corona-pv's in Brussel: Dit zijn de cijfers

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews

De krant Het Nieuwsblad pakte uit met het nieuws dat er recent bijzonder weinig corona-pv's werden uitgeschreven in Brussel. Het parket van Brussel reageert met cijfermateriaal.

Na de eerste fase van coronamaatregelen had het parket van Brussel in juni een eerste balans opgemaakt.

- Iets meer dan 6000 processen-verbaal inzake inbreuken die gepleegd werden door meerderjarige personen werden overgemaakt aan het parket van Brussel.

- Ongeveer een kwart van de dossiers hebben het voorwerp uitgemaakt van een minnelijke schikking. 28 dossiers werden gedurende de maanden mei en juni 2020 via het snelrecht afgehandeld voor de correctionele rechtbank en ongeveer 800 dossiers werden vastgesteld voor de politierechtbank in de maanden juli en augustus 2020.

Na drie maanden opvolging van de geschillen door de politierechtbank van Brussel, kan het parket van Brussel actueel meedelen dat 1.157 'covid-dossiers' werden vastgesteld voor de Politierechtbank met als resultaat 708 veroordelingen en 449 vrijspraken.

Daar bovenop heeft het parket in totaal 4.154 minnelijke schikkingen voorgesteld aan overtreders, die systematisch vervolgd worden voor de politierechtbank ingeval de minnelijke schikking niet betaald wordt.

Bewijslast bij parket

Het parket van Brussel herhaalt ook dat de bewijslast voor de overtredingen bij het parket ligt, waardoor bepaalde processen-verbaal zonder gevolg geklasseerd worden in die mate dat de constitutieve elementen van de geviseerde overtreding niet voldoende blijken naar recht.

Zowel de correctionele rechtbank als de politierechtbank van Brussel hebben er reeds meermaals op gewezen dat bepaalde subjectieve vaststellingen of beoordelingen niet voldoende waren. Er moeten objectieve elementen opgenomen worden in het proces-verbaal.

Het parket van Brussel zal de 'covid-dossiers' de komende weken met dezelfde aandacht en waakzaamheid als de voorbije maanden opvolgen en dit in het algemeen belang.