"Wet voor prins Laurent en prinses Astrid moet dringend herzien worden: Anders kunnen ze dit eisen van de Belgische staat"

bron: Het Nieuwsblad
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
“Prins Laurent en prinses Astrid worden gediscrimineerd.” Dat is het opmerkelijk besluit van Charles-Eric Clesse, docent sociaal recht aan de VUB. Hij vindt dat Laurent en Astrid “minder goed behandeld worden dan andere Belgische burgers.”

Meer bepaald zouden de broer en zus van koning Filip volgens hem minder goed behandeld worden op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Volgens de professor zijn Laurent en Astrid het slachtoffer van discriminatie. “Ze zijn het slachtoffer van een discriminerende regeling” en “ze worden vanwege hun geboorte anders behandeld in vergelijking met Belgische burgers.”

Volgens Clesse is het absoluut noodzakelijk om de gelijkheid te herstellen. Daarvoor zou een wet uit 2013 herzien moeten worden, een wet over de subsidies die worden toegekend aan leden van de koninklijke familie. “Anders kunnen Astrid en Laurent zich beroepen op het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden om van de Belgische Staat het recht op sociale zekerheid en recht op werk te eisen”, waarschuwt hij.