Medegevangen klagen steen en been over IS-vrouw Fatima Benmazian: “Vrouw moest zelfs naar vuile cel omdat zij kwam”

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Fatima Benmazian (24) is één van de teruggekeerde IS-vrouwen naar ons land. Bij aankomst werd ze meteen naar de gevangenis gebracht.

Fatima Benmazian zit intussen nog steeds in de gevangenis. Maar er komen er nu klachten van medegevangenen. “Toen IS-str?dster Fatima in Antwerpen aankwam, moest een andere gedetineerde haar cel verlaten, terw?l ze die helemaal in orde had gebracht”, zegt een medegevangene in Dag Allemaal. “Z? moest naar een vuile cel, terw?l Fatima een propere kreeg.”

Omwille van haar verleden bij IS moet Fatima een strak gevangenisregime volgen. Maar volgens dezelfde medegevangene krijgt ze een voorkeursbehandeling. “Ze wordt weliswaar afgezonderd van medegedetineerden, maar kr?gt veel meer aandacht.” 

"Er zijn wel meer gedetineerden die last hebben met hun geestelijke gezondheid, maar zij krijgen die zorgen niet"

“Cipiers, directie, psychosociale dienst en verzorgend personeel staan alt?d klaar voor haar. Haar geestel?ke gezondheid wordt nauwlettend in de gaten gehouden.” 

“Er z?n wel meer gedetineerden die last hebben met hun geestel?ke gezondheid, maar die kr?gen die extra aandacht niet. En ook z? klagen daarover. De voorkeursbehandeling van Fatima Benmezian is b? ons in de gevangenis een veelbesproken onderwerp.”