Meer inbreuken tegen dierenwelzijn: “Maar inkomsten boetes goed besteed”

door: Redactie
Afbeelding bron: Pixabay
Afgelopen jaar hebben inspecteurs van de Vlaamse Dienst Dierenwelzijn 270 administratieve boetes uitgeschreven voor inbreuken tegen het dierenwelzijn. De opbrengst van bijna 190.000 euro spijzen het Dierenwelzijnsfonds.

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) meldt dat dankzij zijn invoering van de administratieve boetes zowel heel kleine als zeer zware overtredingen efficiënter bestraft worden. Zo steeg het aantal boetes van 207 in 2015 naar 270 in 2019. “De opbrengsten spijzen het Dierenwelzijnsfonds, dat onder andere dient voor de goede opvang van in beslag genomen dieren, sensibiliseringscampagnes en wetenschappelijk onderzoek”, aldus Weyts.

De overtreders zijn onder meer particulieren die hun dieren verwaarlozen, mensen die huisdieren verhandelen zonder erkenning of kwekerijen die de regels niet naleven. “Er wordt nu meer en grondiger gecontroleerd, dossiers worden niet meer massaal geseponeerd en we verhogen de pakkans voor dierenbeulen.”

Voor wie denkt er makkelijk van af te komen door een boete te negeren, heeft de minister nog een duidelijke boodschap. “Zij gokken dat we niet volhardend zullen zijn maar ze vergissen zich. De afgelopen vijf jaar zijn er 193 dossiers naar het parket gegaan. Elke boete moet betaald worden.”