Uitblijven van federale regering werkt ook hen op de zenuwen: “Kan helpen om sneller tot een akkoord te komen”

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
We hebben nog steeds geen federale regering. Dat begint bij sommigen op de zenuwen te werken.

De Europese Commissie haalt in een rapport zwaar uit naar België. Het rapport schetst geen fraai zicht op de economische toestand van ons land. De uitgebleven structurele gevolgen hebben onze economie bijna tot stilstand gebracht.

Het klinkt al jarenlang dat er structurele hervormingen nodig zijn om het begrotingstekort aan te pakken en uitdagingen als de vergrijzing te counteren. Europakenner Hendrik Vos (UGent) zegt dat we dit rapport niet zomaar naast ons neer mogen leggen.

Druk
“De Commissie is de voorbije jaren strenger geworden om een tweede Griekenland te vermijden”, licht Vos toe in Het Nieuwsblad. “Een rapport als dit leidt niet automatisch tot sancties, maar het is zeker verontrustend. We staan op de radar. In een volgende fase kunnen er consequenties volgen in de vorm van zware boetes.”

“Het onvermogen om zwaar in te grijpen, omdat je met een regering in lopende zaken zonder parlementaire meerderheid zit, is te groot.” Maar Vos ziet er ook iets positiefs in. “Toen we het wereldrecord regeringsvorming gebroken hebben, hebben dat rapport en de druk van de financiële markten er mee voor gezorgd dat er toch een regering gevormd is. Misschien leiden deze ontwikkelingen daar nu ook wel toe."