CD&V dient opmerkelijk wetsvoorstel in: Wasmachine of auto voorlopig niet afbetalen

door: MRO
CD&V heeft een wetsvoorstel ingediend dat gezinnen met inkomensverlies tot drie maanden uitstel verleent voor de afbetaling van consumentenkredieten. Dit uitstel moet consumenten beschermen die betalingsproblemen ondervinden door de coronacrisis.

Concreet voorziet het voorstel dat de kredietgever op vraag van de kredietnemer uitstel van betaling kan verlenen voor de periode van 1 april t.e.m. 30 juni. Het gaat hierbij over de afbetaling van een aankoop als een wagen of een wasmachine.

Deze regeling geldt onder bepaalde voorwaarden. Zo moet minstens één van de kredietnemers een inkomensverlies lijden door tijdelijke werkloosheid of stopzetting van zelfstandige activiteit. Ook moet de maandelijkse betaling van kapitaal en interesten van het krediet meer dan 100 euro bedragen. Tenslotte mag de betalingsachterstand van de kredietnemer niet meer dan één maandelijkse aflossing bedragen op 1 maart 2020.

"Kleinere aankopen op krediet kunnen zwaar doorwegen"

“Vele gezinnen ondervinden door de crisis financiële moeilijkheden,” zegt Kamerlid Leen Dierick (CD&V), indiener van het voorstel. “Niet alleen de afbetaling van een hypotheek, maar ook van kleinere aankopen op krediet kunnen financieel zwaar doorwegen voor wie door tijdelijke werkloosheid minder verdient. Het is cruciaal voor onze economie om deze mensen en hun koopkracht optimaal te beschermen.”

Kamerlid Leen Dierick had in de Commissie Economie de vraag gesteld aan Minister Nathalie Muylle (CD&V) of dit ook niet kon onderzocht worden. Minister Muylle deelde mee dat ze positief stond tegenover het voorstel, maar dat ze het initiatief graag aan het parlement laat. CD&V diende daarom een wetsvoorstel in om het consumentenkrediet uit te stellen.