Verandering op komst bij het winkelen: "Verantwoordelijkheid wordt zo niet enkel bij consument gelegd"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Er zit een verandering aan te komen bij het winkelen. De Kamercommissie Klimaat, Energie en Leefmilieu heeft immers het licht op groen gezet voor een verbod op plastic zakjes voor eenmalig gebruik.

Een verbod op wegwerpplastics is een goede zaak voor het milieu. Federaal parlementslid Barbara Creemers (Groen) reageert tevreden. 

“Met dit voorstel bestrijden we zwerfafval en onnodig plastic en zetten we een belangrijke stap richting circulaire en zero-waste samenleving. Europa besloot in 2018 om een lijst kunststofproducten voor eenmalig gebruik te verbieden. Maar België wil mede onder impuls van de groenen nog een stap verder gaan en wegwerpplastic en plastic zakjes voor eenmalig gebruik verbieden.”

Verantwoordelijkheid wordt niet alleen bij de consument gelegd

“Heel veel mensen zijn zich bewust van de impact van wegwerpplastic. Met dit initiatief maken we nu een structureel verschil en wordt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de consument gelegd."

"Door ons plasticgebruik te verminderen, verminderen we ook het gebruik van fossiele brandstoffen en stoten we minder CO2 uit. Met dit voorstel bestrijden we zwerfafval en onnodig plastic en zetten we een belangrijke stap richting circulaire en zero-waste samenleving", besluit Creemers.

Het wetsvoorstel is aangenomen met steun van Ecolo-Groen, PS, SPA, PVDA en MR. Het moet nu eerst langs Europa passeren voor het in de plenaire vergadering kan gestemd worden.

Tags