Professor staatsrecht over avondklok in Antwerpen: “De ministeriële rechtsgrond hiervoor vind ik heel wankel”

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
In Antwerpen woedt het coronavirus momenteel het hevigst. Provinciegouverneur Cathy Berx nam verregaande maatregelen, waaronder het afkondigen van een avondklok. Patricia Popelier, professor staatsrecht aan de Universiteit Antwerpen, neemt deze maatregel onder de loep.

“De avondklok is een provinciaal besluit en dan gelden twee elementen. Er werd gezegd dat deze maatregel niet proportioneel is. De provinciegouverneur heeft zich daartegen verdedigd en uitgelegd waarom het wel proportioneel is.”

“Die discussie berust op een afweging die je moet maken om te zien hoe ver je kan gaan en wat nodig is om het doel te bereiken. Dat is een afweging die men in eerste instantie politiek moet maken en pas als die maatregel echt niet verantwoord is,  kan de rechter ingrijpen”, licht Patricia Popelier toe aan Redactie24.

“De rechter zal dan gaan kijken op welke manier de beslissing is genomen, of er advies van experten geweest is, enzovoort. Zeker in deze tijden zal een rechter niet snel oordelen dat het niet proportioneel is. Die zal die verantwoordelijkheid niet willen nemen in de plaats van de politiek.”

“Een andere vraag is of de provinciegouverneur de bevoegdheid heeft om die maatregel te nemen. De gouverneur verwijst terecht naar haar eigen politiebevoegdheid, en naar het ministerieel besluit dat haar toelaat om aanvullende maatregelen te nemen. Mijn probleem ligt echter bij dat ministerieel besluit, omdat de grondwet een stevigere parlementaire inbreng vereist voor inbreuken op de persoonlijke levenssfeer. Ik vind die rechtsgrond persoonlijk heel wankel.”