Opnieuw lange periode van droogte: Is er voldoende drinkwatervoorraad in Vlaanderen?

door: MRO
Afbeelding bron: Pixabay
We beleven opnieuw een lange periode van droogte. De vraag stelt zich dan of we ons zorgen moeten maken over de drinkwatervoorraad in Vlaanderen. “Er is geen enkel probleem”, verzekert Bernard De Potter van de Vlaamse Milieumaatschappij.

“De drinkwatermaatschappijen leveren ons de informatie aan. Wij stellen daaruit vast dat er geen enkel probleem is, de voorraden zijn voldoende adequaat om toch een relatief grote periode van waterbevoorrading te overbruggen.”

Verschillende bronnen

“Er zijn ook verschillende bronnen waarop de drinkwatermaatschappijen steunen. Dat is deels grondwater, maar ook deels oppervlaktewater en ook deels aanvoer van water uit Wallonië.”

“Het oppervlaktewater komt nu onder druk omdat het heel weinig regent, maar dat is niet de enige bron voor ons drinkwater.” 

Extra productiecapaciteit

“Er is productiecapaciteit bijgekomen. Drinkwatermaatschappij Farys heeft een nieuwe productie-installatie geopend om brakwater om te zetten in drinkwater. Er zijn heel wat investeringsplannen in uitvoering om de productiecapaciteit te verhogen naar de toekomst toe.”

Distributieprobleem

“Wat het aanbod betreft, is er niet direct een probleem. Dan zou het al enorm lang niet moeten regenen. Een tweede punt is de vraag en die vraag stijgt wel heel sterk als het warm is. Op warme dagen zijn er enorme piekverbruiken. Daarvoor hebben wij gewaarschuwd."

"Er mag dan wel voldoende water zijn, maar als iedereen op hetzelfde moment een douche neemt, is er een distributieprobleem. Er is voldoende water, maar dan krijgt men het niet bij de consument. Dat moet wel een beetje bewaakt worden. Het is best om het waterverbruik toch wat te spreiden", geeft Bernard De Potter mee.