Kunnen de socialistische partijen akkoord gaan met ander systeem uitkeringen?

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews
De onderhandelingen voor de federale regering gaan in alle stilte verder. Eén van de grote struikelblokken zou ook de hervorming van de werkloosheidsuitkeringen zijn.

Arbeidseconoom Stijn Baert vertelt aan Het Laatste Nieuws dat hij voorstander is van degressieve werkloosheidsuitkeringen. Dat voorstel, waarbij werkloosheidsuitkeringen hoog beginnen, maar snel verminderen om de werkloze te stimuleren een nieuwe job te zoeken, ligt op tafel bij de federale regeringsonderhandelingen.

Vooral voor de socialistische partijen zijn uitkeringen heel belangrijk. Zeker in coronatijden, met veel jobs op de helling, worden uitkeringen en de eraan verbonden kosten doorslaggevend. “De kans is groot dat de komende maanden veel mensen hun baan zullen verliezen, Belgen die al vele jaren bijdragen hebben geleverd aan de sociale zekerheid. Zij verdienen een uitkering die dicht bij hun laatste loon aansluit”, zegt Baert.

Volgens Baert moeten de socialistische partijen een dergelijk voorstel wel degelijk weten te appreciëren. Het is hoe dan ook geen besparingsmaatregel, de uitgaven blijven nagenoeg op hetzelfde niveau omdat het budget verschoven wordt in tijd.

Veel alternatieven zijn er niet. Enkel het stopzetten van de uitkering na langere tijd, bijvoorbeeld na twee jaar, kan de werkloze nog stimuleren. Volgens Baert toont onderzoek bij andere landen aan dat werklozen vaak een job vinden, net voor ze geen uitkeringen meer zouden krijgen.