Voorstel om werkloosheidsuitkering te hervormen: “Moet men volop op inzetten”

door: PMN
Stijn Baert
Afbeelding bron: Photonews

Bart De Wever is volop bezig met gesprekken die moeten leiden tot het vormen van een nieuwe federale regering. De Wever spreekt met Vooruit, CD&V, MR en Les Engagés.

Eén van de onderwerpen die Bart De Wever bespreekt met de vier partijen is het beperken van de werkloosheid in tijd. Vier van de vijf partijen zouden de werkloosheidsuitkering na twee of drie jaar willen laten stoppen. Is dat wel een goed idee?

Stijn Baert, professor arbeidseconomie, uit daar in Het Laatste Nieuws zijn bedenkingen bij. “Als men mensen echt aan het werk wil krijgen, dan moet men volop inzetten op de eerste zes maanden werkloosheid.”

“Daarom stel ik voor om de uitkering fors op te trekken, maar die al na drie maanden te laten krimpen, en dan na zes maanden nog eens. Een besparing is dat niet: één jaar werkloosheid zou de staat hetzelfde kosten, maar het is wel een stimulans om in die eerste zes cruciale maanden naar werk te zoeken.”

"Inzetten om mensen in die eerste zes cruciale maanden weer aan het werk te krijgen"

Uit een studie van de UGent is gebleken dat voor wie minder dan zes maanden stempelt, het een troef kan zijn om snel weer aan het werk te gaan. Ze zijn immers meteen beschikbaar voor een nieuwe job.

Maar na zes maanden verandert het. Dan beginnen werkgevers te vrezen dat er iets schort of twijfelt men aan de competenties van de sollicitant.